Antibiotikaforbruket fortsetter nedover

Antibiotikaforbruket fortsetter nedover

I dag ble statistikken fra Reseptregisteret for 2018 offentliggjort. Der kan man se at årsforbruket for antibiotika for urinveisinfeksjon i gruppen kvinner 16-55 år er ned år for år, også i 2018, slik det har vært i mange år nå.

Vår oppfatning i Nettlegevakt er at pasienter og helsepersonell er økende oppmerksomme på farene med overforbruk av antibiotika, og det gjenspeiler seg i tallene.

Godt jobbet alle sammen!

Kilde: http://www.reseptregisteret.no/