Fremtidens helsevesen

Helsevesenet står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Virksomme medisiner er en forutsetning for god behandling. I dag er vi så heldige at vi har virksomme antibiotika mot mange bakterier, men hver gang vi bruker dem skjer det en seleksjon av bakterier - de mest motstandsdyktige bakteriene overlever lengst. På sikt kan en slik mekanisme føre til at det kommer nye bakterier som antibiotika ikke lenger virker på. Dette ser vi allerede i dag. Antibiotikaresistens er et økende problem. Derfor er det viktig at vi rasjonerer med antibiotika og kun bruker den når det er nødvendig.

Et annet stort problem som det norske helsevesenet står ovenfor er et kapasitetsproblem. Det er ikke mye ledig kapasitet i helsenorge. For sykehusundersøkelser er det lange køer, og på legevakter er det mange steder flere timer med ventetid. Når eldrebølgen kommer vil ikke dette bli bedre. I fremtiden må vi finne måter å effektivisere helsehjelp på. Vi i Nettlegevakt tror at Internett kommer til å spille en nøkkelrolle for å løse disse utfordringene.

For å løse fremtidens helseutfordringer må vi ha flere tanker i hodet på en gang: Vi må tenke på riktig bruk av antibiotika og effektivisering av helsehjelp ved hjelp av teknologi. Det er samtidig viktig å ikke gå på akkord med kvalitet, men heller forsøke å forbedre helsehjelp parallelt.

En ting er sikkert, fremtidens helsevesen vil være annerledes enn dagens - forhåpentligvis vil det også være bedre.